Balandžio 6 dieną Jūrės kaimo bendruomenėje vyko visuotinis ataskaitinis susirinkimas, kurio metu pirmininkė pateikė veiklos, o revizinė komisija – finansinę ataskaitas. Praeitais metais bendruomenė įgyvendino keletą projektų, organizavo daug įvairių veiklų. Pirmininkė pasveikino jubiliatus ir visiems padėkojo už bendrą darbą.

Sūduvos VVG pirmininkė Reda Kneizevičienė pristatė Sūduvos VVG projektus ir pakvietė dalyvauti ERASMUS projekte „Tvarus mobilumas- tvari bendruomenė“ . Bendruomenes nariai kėlė klausimus dėl kaimo kelių tvarkymo ir rengiamo kelio remonto su dviračių taku. 


Susirinkimo pabaigoje visus linksmino Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugijo ansamblis. 


Dėkoju Ritai Sliserienei už nuoširdų vadovavimą Jūrės kaimo benduromenei. Visai bendruomenei linkiu aktyvios veiklos šiais metais. Bendruomenės planuose daug įvairios veiklos, kur kiekvienas gali rasti sau mėgiamą veiklą. 
Sūduvos VVG informacija