Jūrės miestelio bendruomenė

Žaneta Štreimikytė-Mockeliūnė

Pirmininkė

Stoties g. 19, LT-69393 Jūrės mstl., Kazlų Rūdos sav.
Mob.: +37061260052
El. p.: dr.zaneta@gmail.com 

 
 
Jūrės miestelio bendruomenės tikslai: atstovauti ir ginti bendruomenės interesus; kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką; puoselėti dvasines vertybes; skatinti naudingą jaunimo veiklą. 2008 m. Lietuvos heraldikos komisijos teikimu Prezidentas patvirtino Jūrės miestelio herbą.
2010 metais Jūrės miestelio bendruomenė yra Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos partneris projekte „Kazlų Rūdos savivaldybės kaimo bendruomeninių organizacijų stiprinimas ir įgūdžių ugdymas“. 2013 m. buvo parašytas ir pateiktas svarstymui projektas pagal Sūduvos VVG vietos plėtros strategijos „Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ II prioritetą, Jūrės miestelio bendruomenės centro aplinkos sutvarkymui.