Brangūs Sūduvos VVG nariai ir mūsų draugai,
Nuoširdžiai visus sveikinu su Šv. Kalėdomis bei Naujaisiais Metais. Lai užgimęs Kūdikėlis atneša į Jūsų namus ir bendruomenes širdies šilumą ir bendrystę. Lai sekančiais jubiliejiniais Lietuvai metais išsipildo visos Jūsų svajonės. Kurkime Lietuvos ateitį kartu!!!
Sūduvos VVG pirmininkė
Reda Kneizevičienė