Sūduvos vietos veiklos grupė (toliau – Sūduvos VVG), jungianti Kazlų Rūdos savivaldybės kaimiškosios teritorijos ir Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos verslo, kaimo bendruomenių ir vietos valdžios atstovus, ir jau įgyvendinusi Sūduvos VVG teritorijos vietos plėtros strategijas 2007-2013 m. ir 2014-2021 m.  laikotarpiais ir nuoširdžiu darbu prisidėjusi prie Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, vėl kviečia vietos gyventojus prisidėti rengiant naują vietos plėtros strategiją, atitinkančią ES paramos kaimui ir LEADER programos reikalavimus. 

Siekiant parengti bendruomenių inicijuotą teminę vietos plėtros strategiją, orientuotą į turizmo produktų kūrimą ir plėtrą, mums svarbu išanalizuoti Sūduvos VVG teritorijos gyventojų nuomonę apie vietos situaciją ir poreikius. Prašome Jūsų dalyvauti kaimo gyventojų apklausoje ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Prašome nepraleisti nei vieno klausimo.

Iš anksto dėkojame už nuoširdžius ir išsamius atsakymus!

Anketą rasite paspaudus nuorodą: https://apklausa.lt/f/suduvos-vietos-veiklos-grupes-gyventoju-nuomones-apie-teritorijos-situacija-i-qgqcy8p/answers/new.fullpage