Spalio 29 dieną Žemės ūkio ministerijoje vyko LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis, kuriam vadovavo Žemės ūkio viceministras Darius Liutikas. Nors posėdžiui buvo pateiktas vienas klausimas, tačiau jis buvo labai svarbus, nes buvo svarstoma kaip pagreitinti vietos projektų vertinimą. Šiuo metu NMA yra 306 vietos projektų paraiškos ( kurios kasdien pasipildo naujomis), o 256 paraiškoms jau pasibaigę net vertinimo terminas. Tokia situacija ypač neramina VVG bei vietos pareiškėjus. Graudu net matyti tokią situaciją. Mūsų kaimynai ( Estijos ir Latvijos) jau baigia įgyvendinti ir laukia rezervinių lėšų, o mes niekaip negalima pajudėti iš mirties taško). 
Buvo nuspręsta : pritarti ŽŪM siūlomam vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, vertinimo modeliui, pavesti ŽŪM parengti Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimo projektą ir kuo skubiau jį pateikti NMA ir VVG tinklui derinti el. paštu. Numatoma šiuos darbus padaryti iki š. m. gruodžio 15 d. 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai pavesta horizontaliai rengti vietos projektų vertinimo procedūrų aprašus bei klausimynus, skirtus VVG darbuotojams. 
Norisi tikėti, kad tai pagreitins projektų vertinimą ir galėsime kuo greičiau pradėti įgyvendinti vietos projektus.
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG pirmininkė