Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga pagal Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos projektą „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos narių stiprinimas ir plėtra“ organizavo konferenciją, kurios metu buvo apdovanota LKBS organizuoto konkurso „Kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių 2017 m. pasiekimai ir projektų idėjos“ nugalėtojai.
Džiaugiamės, kad šiuose konkursuose buvo apdovanotos trys Sūduvos VVG bendruomenės: Sasnavos, Višakio Rūdos ir Jankų bendruomenės. Sasnavos bendruomenė apdovanota už iniciatyvą įkurti Zuikių muziejų, Višakio Rūdos bendruomenė už edukacinių programų rengimą.
Visiems konferencijos dalyviams VšĮ Sūrūs vėjai pristatė įvairias edukacines programas, kuriose aktyviai dalyvauja ir vietos bendruomenės. Tai puikus pavyzdys, kaip glaudžiai bendradarbiaujant su vietos valdžia, vietos veiklos grupe, kaimo bendruomenėmis, vietos ūkininkais galima pasiekti gerų rezultatų.
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG pirmininkė