Pareiškėjas Lukas Stočkus, baigė įgyvendinti projektą „Naujos ekonominės veiklos kūrimas kaime“ Nr. KAZL-LEADER-6A-D-8-1-2020 pateiktą pagal Sūduvos VVG Kvietimą Nr. 8.

 Įgyvendinant projektą numatyta pradėti ekonominę veiklą Sūduvos VVG teritorijoje, kuriant naujas darbo vietas bei įvairinant kaimo verslus. Vykdant verslo planą pareiškėjas įsigijo naują traktorių taip sukurdamas tinkamą materialinę bazę numatytoms ekonominėms veikloms vykdyti: F 43.12 (statybvietės paruošimas); A 01.61 (augalininkystei būdingų paslaugų veikla); N 81.30 (kraštovaizdžio tvarkymas); C16.29 (malkų gamyba). Pareiškėjas taip pat įsipareigojo sukurti 2 naujas darbo vietas, įskaitant ne mažiau kaip vieną darbo vietą jauniems asmenims iki 40 metų.

 Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma sudaro – 49 700,00 Eur,  36 210,00 Eur prie projekto įgyvendinimo pareiškėjas prisidėjo nuosavomis lėšomis. Projektas buvo planuojamas įgyvendinti per 14 mėn., 2020 m. lapkričio 6 d. pateiktas galutinis mokėjimo prašymas