Pareiškėjas Marijampolės aeroklubas  baigė įgyvendinti projektą „Sasnavos aerodromo sporto bazės infrastruktūros gerinimas“ KAZL-LEADER-6B-I-5-1-2019,  pateiktą pagal Sūduvos VVG kvietimą Nr. 5. Rengiant projekto paraišką Marijampolės aeroklubas planavo atlikti investicijas, susijusias su nedidelės apimties infrastruktūros vykdymu, t.y. privažiuojamojo žvyro kelio į aerodromą asfaltavimo darbais.

 Įgyvendinant projektą buvo stiprinami sportininkų ir aerodromo darbuotojų tarpusavio ryšiai, įtraukiant juos į projekto veiklas vykdant savanoriškus darbus. Savanoriškus darbus vykdė 13 savanorių. Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma sudaro 20 000,00 Eur, 5 000,00 Eur prisidėjo pareiškėjas nuosavomis piniginėmis lėšomis.

 Įgyvendinus projekte numatytas veiklas išasfaltuota 200 metrų (~ 700 kv.m.) privažiavimo prie Sasnavos aerodromo kelio danga, tvarkomame kelio ruože sutvarkyti kelkraščiai, 4 nuvažiavimų įsukos, vandens pralaidos, organizuotos savanoriško darbo veiklos, skatinant aerodromo sportininkus prisidėti prie aerodromo infrastruktūros pagerinimo.

 Projekto įgyvendinimas truko 9 mėn., 2020 m. liepos 21 d. pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. Įgyvendinus projekto veiklas sukurta ir atnaujinta Sasnavos aerodromo bazės infrastruktūra džiaugiasi ne tik Marijampolės aeroklubo nariai, bet ir turistai, bendruomenės nariai bei kiti lankytojai.