Liepos 20 dieną Šakiuose vyko Marijampolės apskrities VVG administracijos darbuotojų susitikimas, kurio metu pasidalinta strategijų įgyvendinimo aktualiojimis, rūpesčiais ir pasiekimais. Visi susirinkę akcentavo, kad strategijos dėl ilgų vertinimo procedūrų ir biurokratinių reikalavimų įgyvendinamos lėtai. Vietos bendruomenės susiduria su daug įvairių sunkumų teikiant ir įgyvendinant vietos projektus. 
Susitikime buvo nuspręsta raštiškai kreipis į Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungą ir VVG tinklą, kad būtų inicijuojamas susitikimas su Žemės ūkio ministru aptariant probleminius klausimus. Suvalkijos regiono VVG neramina, kad su tokiais barjerais įgyvendinant strategijas bus sunku pasiekti strategijose numatytų rodiklių.
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG pirmininkė