Pareiškėjas MB Selemos briketai 2018-09-21 pateikė verslo pradžios projektą pagal
Sūduvos VVG Kvietimą Nr. 4, kuriame numatytos veiklos orientuotos į Kvietiškio kaimo vietovės ekonominio stabilumo didinimą sukuriant palankias sąlygas darbo vietų kūrimui. Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma sudaro – 36 400,00 Eur, bendra projekto vertė siekia 52 000,00 Eur.

  Vykdant projekto veiklas pareiškėjas įsigijo naują briketavimo liniją ir vykdo veiklą
susijusią su kitų medienos gaminių gamyba. Paramos lėšomis atliktos investicijos leidžia gaminti ekologišką kurą – medžio pjuvenų briketus.

  Projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu pareiškėjas įsipareigojo sukurti 2 etatus naujų darbo vietų asmenims iki 40 metų amžiaus (imtinai) ir išlaikyti 1 etatą sukurtą iki paraiškos pateikimo. Projekto įgyvendinimas truko 12 mėn., 2020 m. gegužės 21d. pateiktas galutinis mokėjimo prašymas.