Sūduvos vietos veiklos grupės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Stojamasis nario mokestis yra 50 Eur., metinis nario mokestis – 20 Eur.

Įstatų nauja redakcija

Sūduvos vietos veiklos grupės nariai