Vadovaujantis Sūduvos VVG įstatų III dalimi

  1. Vietos veiklos grupės nariu gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys pritariantys vietos veiklos grupės tikslams.
  2. Vietos veiklos grupės nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą.
  3. Stojantysis į narius pateikia raštišką prašymą tapti nariu vietos veiklos grupės valdybai. Juridiniams asmenims kartu su prašymu būtina pateikti organo, kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti stojančiojo tapimą kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą ir stojančiojo registravimo pažymėjimo kopiją. Prašymas patenkinamas paprasta valdybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas. Stojantysis turi teisę apskųsti valdybos sprendimą visuotiniam narių susirinkimui
  4. Nariu tampama gavus teigiamą raštišką valdybos sprendimą ir sumokėjus stojamąjį įnašą.
  5. Vietos veiklos grupė gali turėti garbės narius, kurie renkami visuotiniame narių susirinkime už nuopelnus vietos veiklos grupei.      Prašymo formos pavyzdys įstoti į Sūduvos VVG narius                                                                                                                                                       Įstatų nauja redakcija

Atnaujintas narių sąrašas

Nr.

Deleguotas atstovas

Sektorius

Atstovaujama organizacija

Kontaktai

1. Janina Draugelienė Soc. Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacija janina60@gmail.com
2. Povilas Savickas Soc. Antanavo jaunimo klubas „Draugai“ klubasdraugai@gmail.com
3. Audrius Raškauskas Soc. Bagotosios jaunimo organizacija „Bigeris“ audriukasr@gmail.com
4. Norgenija Steponaitienė Soc. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“  norgenija@gmail.com
5. Rasa Ašmontienė Soc. Antanavo bendruomenė antanavobendruomene@gmail.com
6. Jūratė Švilpienė Soc. Bagotosios kaimo bendruomenė jurate.svilpa@gmail.com
7. Romaldas  Bliuvas Soc. Ąžuolų kaimo bendruomenė bliuvas@gmail.com
8. Justinas Kailius Soc. Gavaltuvos kaimo bendruomenė lukrecija.k@gmail.com
9. Ramunė Žilinskienė Soc. Marijampolės sav. Tautkaičių kaimo bendruomenė ramune.zilinskiene@gmail.com
10. Daiva Truncienė Soc. Sasnavos bendruomenė daivatrunciene@gmail.com
11. Tadas Šalkauskas Soc. Plutiškės bendruomenė salkauskas.tadas@gmail.com
12. Loreta Matusevičienė Soc. Višakio Rūdos kaimo bendruomenė loretima@gmail.com
13. Lena Lelešienė Soc. Kvietiškio bendruomenė kvietiskio@gmail.com
14. Jūratė Gurevičienė Soc. Būdos kaimo bendruomenė jurate.gureviciene@gmail.com
15. Renata Čekaitienė  Soc. Puskelnių kaimo bendruomenė puskelniu.b@gmail.com
16. Romualdas Kairaitis Soc. Gudelių bendruomenė jurgita.juozaityte@policija.lt
17. Ričardas Martinkus Soc. Kazliškių bendruomenė kazliskiai@gmail.com
18. Rima Gruodienė Soc. Bebruliškės bendruomenė bebruliskes@gmail.com
19. Violeta Stanaitienė Soc. Jankų bendruomenė leta63@one.lt
20. Jūratė Utkevičienė Soc. Smilgių kaimo bendruomenė nerijus.sabas@gmail.com
21. Birutė Stanaitienė Soc. Asociacija „Jūrės miestelio bendruomenė“ birute.stanaitiene@gmail.com
22. Raimondas Vaičiūnas Soc. Kardokų kaimo bendruomenė raimis@kardokai.lt
23. Marius Žitkus Soc. Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ info@kazluruda.info
24. Rita  Sliserienė Soc. Jūrės kaimo bendruomenė rita.sliseriene@gmail.com
25. Mindaugas Akelaitis Soc. Kazlų Rūdos muzikos klubas muzikosklubas@gmail.com
26. Regina Klimavičienė Soc. Kazlų Rūdos senjorų klubas vinikiene@gmail.com
27. Andrius Smilga Soc. Agurkiškės kaimo bendruomenė agurkiske@gmail.com
28. Daiva Balandienė Vietos valdžia Kazlų Rūdos sav. d.jukn@yahoo.com
29. Darius Cinaitis Vietos valdžia Marijampolės sav. darius.cinaitis@marijampole.lt  
30. Rasa Avietynienė Vietos valdžia Kazlų Rūdos sav. alisauskas.algirdas@gmail.com
31. Darius Mažeika Verslas Visuomeninė organizacija „Kazlų Rūdos verslininkų klubas“ mazeika.darius@gmail.com
32. Aidas Vaišnora Verslas Fizinis asmuo aidas.vaisnora@gmail.com
33. Meirita Tamašauskienė Verslas VšĮ Kazlų Rūdos verslo inkubatorius direktorius@krvi.lt
34. Arūnas Juozapavičius Verslas UAB Arluda arludarunas@gmail.com
35. Tomas Krepenskas Veslas Ekologiškas ūkis mildakre@gmail.com
36. Renata Mažeikienė Verslas Šarūno Mažeikos įmonė „Avansas“ renata@avansas.lt
37. Antanas Deivikas Verslas Kaimo turizmo sodyba „Agurkiškės“ antanas@tonadumtraukiai.lt
38. Vida Milda Klimienė Verslas Fizinis asmuo v.klimiene@gmail.com
39. Simonas Šimkevičius Verslas UAB Imbreta simonas@gudeliai.lt
40. Remigijus Banišauskas Verslas Individuali veikla remisbanis@gmail.com
41. Rokas Tyzenhauzas Verslas Fizinis asmuo triragiselnias@gmail.com
42. Akvilė Krunglevičienė Verslas Fizinis asmuo akvile.krungleviciene@policija.lt
43. Nerijus Sabas Verslas Fizinis asmuo nerijus.sabas@gmail.com

 

 

 

 

 

Eiti prie įrankių juostos