Rugsėjo 16 dieną Nemirų bažnyčioje vyko ne tik Šv. Pranciškaus žaizdų atlaidai, bet ir Nemirų Šv. Dvasios bažnyčia minėjo 75-ąsias metines. Šv. Mišias aukojo Višakio Rūdos parapijos klebonas Vidmantas Striokas, mišioms giedojo Kauno Šv. Arkanegelo Mykolo bažnyčios choras „Te Deum“. 
Yra nuostabu, kad iniciatyvių žmonių dėka į tokias atokias bažnytėles atvyksta aukšto meninio lygio kolektyvai. Malonu buvo matyti tautiniais rūbais pasipuošusias Višakio Rūdos, Būdos ir Jankų moteris, kurios ne tik dalyvavo atlaidų procesijoje, bet ir surengė svečiams vaišes senojoje Nemirų klėtelėje. Dėka tokių aktyvių žmonių mūsų krašte dar gyvos tradicijos ir senieji papročiai. 
Nuoširdi padėka visiems šios šventės organizatoriams.
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG