2021 m. kovo 31 d. 16.00 val.  organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu, naudojant elektronines nuotolinio ryšio priemones.

Posėdžio darbotvarkė:

  1.     Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės   administracijos  vietos  projekto  „Sporto  ir   laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Subaciškių ir Bagotosios gyvenvietėse“ Nr. KAZL-LEADER-6B-I-10-9-2021 tvirtinimo;
  2.     Dėl Kazlų Rūdos  savivaldybės  administracijos   vietos  projekto „Sporto  ir   laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Antanavo kaime“ Nr. KAZL-LEADER-6B-I-10-10-2021 tvirtinimo;
  3.     Dėl    Kazlų    Rūdos    savivaldybės       administracijos   vietos      projekto     „Sporto   ir laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Jūrės miestelyje“ Nr. KAZL-LEADER-6B-I-10-11-2021 tvirtinimo.

Pasibaigus projektų atrankos komiteto posėdžiui vyks Sūduvos VVG valdybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Sūduvos VVG valdybos darbo reglamento tvirtinimas;
  2. Sūduvos VVG vietos plėtros strategijos keitimas;
  3. 11 kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos tvirtinimas;
  4. Naujų narių priėmimas;
  5. Einamieji klausimai.