2021 m. balandžio 22 d. 16.30 val. nuotoliniu būdu organizuojamas Sūduvos VVG narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

     Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl Sūduvos VVG pirmininko ataskaitos už 2020 metus tvirtinimo;
  2. Dėl revizinės komisijos ataskaitos tvirtinimo;
  3. Dėl metinių finansinių ataskaitų už 2020 m. tvirtinimo;
  4. Dėl Sūduvos VVG pirmininko rinkimų;
  5. Dėl Sūduvos VVG valdybos rinkimų;
  6. Einamieji klausimai.

 

     Pasibaigus Sūduvos VVG visuotiniam susirinkimui toliau vyks valdybos posėdis.

            Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Sūduvos VVG valdybos pirmininko rinkimų.