2023-05-30, 15.30 val. organizuojamas visuotinis nuotolinis (zoom platformoje) Sūduvos VVG narių susirinkimas, kurio planuojama darbotvarkė:

  1. Dėl valdybos nario tvirtinimo;
  2. Dėl 2023-2027 m. finansinio laikotarpio vietos plėtros strategijos tvirtinimo.