Sūduvos vietos veiklos grupė, rengiant naujo laikotarpio strategiją yra numačiusi organizuoti susitikimus seniūnijose su vietos valdžios, NVO ir verslo atstovais, kurių metu planuojama aptarti pagrindines rengiamos strategijos gaires bei identifikuoti kiekvienos seniūnijos SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės), galimas projektų idėjas ir ateities planus.

Susitikimų grafikas:

  • 2023 m. kovo 21 d. 16 val. vyks susitikimas Plutiškių seniūnijoje adresu: Mokyklos g. 5, LT-69466, Plutiškės, Kazlų Rūdos sav.
  • 2023 m. kovo 23 d. 16 val. vyks susitikimas Sasnavos bendruomenės namuose adresu: Sūduvos g. 46, Sasnava, Marijampolės sav.
  • 2023 m. kovo 24 d. 16 val. Bagotosios vaikų dienos centre vyks susitikimas su Kazlų Rūdos seniūnijoje veikiančiomis NVO, verslo ir vietos valdžios atstovais. Adresas: Beržų g. 1, Bagotoji, Kazlų Rūdos sav.
  • 2023 m. kovo 28 d. 16 val. vyks susitikimas Jankų bendruomenės centre adresu: Jankai, Kazlų Rūdos sav.
  • 2023 m. kovo 29 d. 16 val. vyks nuotolinis susitikimas su Antanavo seniūnijos verslo, NVO ir vietos valdžios atstovais. Susitikimo nuoroda bus skelbiama Sūduvos VVG socialinio tinklo paskyroje.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti šio svarbaus dokumento rengime. Jei susitikime dalyvauti negalite, tačiau turite pasiūlymų ar idėjų, laukiamų jų el. paštu suduvavvg@gmail.com