Sūduvos vietos veiklos grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Sūduvos Vietos Veiklos Grupė

Strategijos įgyvendinimas

 

Skelbiamas kvietimas verslo projektams

Liepos 19 d. Sūduvos VVG valdyba patvirtino Sūduvos VVG strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ II prioriteto "Kaimo verslų įvairinimas" priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio...

Šaukiamas Sūduvos VVG valdybos posėdis

2018-07-18 d. 16 val. 30 min. organizuojamas VVG valdybos posėdis, kurio darbotvarkė: 1. Finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 ir veiklos sritį...

Šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis

Informuojame, kad 2018 m. liepos 18 d. 16 val., adresu: S. Daukanto g. 19-409, Kazlų Rūda,  planuojamas Sūduvos vietos veiklos grupės gautų Kvietimo Nr. 2 ir Kvietimo Nr. 3 vietos projektų paraiškų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio darbotvarkė: Dėl paramos, vietos...

Susitikimas su Europarlamento nariu Broniu Rope

Europos parlamento narys Bronius Ropė kviečia į diskusiją dėl Bendrosios žemės ūkio politikos reformos, nes jam yra patikėta parengti nuomonę Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui dėl BŽŪP strateginių planų rėmimo taisyklių. Siekdamas suformuluoti...

Socialinio verslo pusryčiai

Gegužės 10 dieną socialinių pusryčių metu Selemos kieme buvo diskutuojama apie socialinius verslus: kas yra socialinis verslas, kokios socialinės problemos sprendžiamos ir kokie verslo modeliai taikomi. Socialinių lyderių pusryčius organizavo ŽŪM kartu su...

Bendruomenių naujienos

 

Sūduvos VVG startuoja naują projektą

Sūduvos VVG su Ispanijos, Airijos ir Danijos partneriais startuoja naują ERASMUS+ programos projektą "Tvarus mobilumas- tvari bendruomenė". Tai inovatyvus projektas, siekiantis jaunimą įtraukti į savanorišką veiklą teikiant pagyvenusiems žmonėms sociokultūrines...

Gavaltuvos bendruomenė palydėjo vasarą

Vasaros renginių sezonas baigėsi Gavaltuvos bendruomenėje švenčiant bendruomenės veiklos 15 metį.  Dar kartą sveikiname bendruomenę ir jos ilgametį pirmininką Justiną Kailių su šiuo gražiu jubiliejumi ir linkime aktyvios veiklos,...

Tradicinė Tautkaičių klojimo teatro šventė

Rugpjūčio 12 dieną Tautkaičiai tradiciškai pakvietė visus teatro mylėtojus į tradicinę klojimo teatrų šventę. Scenoje skambėjo įvairių regionų graži lietuviška kalba. Visada malonu šiame renginyje matyti ir girdėti Lenkijos lietuvių dzūkišką...

Šimtmečio Antanines Antanave prisiminus

Šimtmečio Antaninių Antanave reportažas. Lai tai būna malonus prisiminimas bei paraginimas kitais metais susirinkti dar daugiau svečių, o ypač Antanų į Antanavą. 2019 metais Antaninių šventė vyks birželio 15 dieną. Tad iš anksto kviečiame, o...

Mus finansuoja

Mūsų parneriai

Mūsų projektai

Eiti prie įrankių juostos