Informuojame, kad atsižvelgiant į šiandieninę situaciją ŽŪM ministras patvirtino papildomus paraiškų pateikimo būdus t.y. paraiškos pagal Kvietimą Nr. 8 gali būti teikiamos ne tik asmeniškai bet ir: „registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu, nurodytu VPS vykdytojos interneto svetainėje ir kvietime teikti vietos projektų paraiškas“.

Projekto paraiška pasirašyta el. parašu teikiama el. paštu –  suduvavvg@gmail.com
Projekto paraiška siunčiama registruotu paštu ar per kurjerį pristatoma adresu:
S. Daukanto g. 19-409, LT-69430 Kazlų Rūda 

Siekiant išvengti nesusipratimų, apie paraiškos pateikimą prašome mus papildomai informuoti tel +370 697 40663.