Kalvarijos vietos veiklos grupė kartu su partneriais Sūduvos, Vilkaviškio krašto, Marijampolės bei Šakių krašto vietos veiklos grupėmis įgyvendins teritorinio bendradarbiavimo projektą „Amatų skatinimas ir lėtojo turizmo plėtra Marijampolės regione“. 2021 m. kovo 17 d. projekto pareiškėja Kalvarijos vietos veiklos grupė kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašė projekto paramos sutartį.

     Projektas bus įgyvendinamas dviem kryptimis, viena jų – vietos amatai, kurie yra reikšminga alternatyvi ekonominė veikla kaimo vietovėse. Šios veiklos skatinimas, plėtra, gyventojų aktyvinimas prisidės prie verslumo ir užimtumo didinimo, skurdo rizikos kaimo vietovėse mažinimo.

     Įgyvendinant projektą didelį dėmesį planuojama skirti vietos amatininkams, tradicinių ekonominių veiklų populiarinimui organizuojant skirtingo amato (drožimas, bitininkystė, vaistažolės, sūrių gamyba, muilo gamyba), rinkodaros mokymus. Amatininkų produkciją planuojama pristatyti dalyvaujant Kaziuko mugėje Vilniuje, „Sūduvos kraitėje“ bei kiekvienos projekto partnerės atstovaujamos teritorijos miestų dienose. Siekiant Marijampolės apskrities amatininkų gaminių išskirtinumo bus kuriamas prekės ženklas, kuriuo ženklinama produkcija pagaminta mūsų krašte.

     Kita įgyvendinamo projekto teminė kryptis – lėtasis turizmas. Lėtojo turizmo iniciatyvos, nemažas dėmesys lėtojo turizmo plėtrai leis identifikuoti lėtojo turizmo gamtinius, kultūrinius objektus, kas pasitarnaus šių vietos išteklių panaudojimui, plėtrai, Marijampolės regiono žinomumui ir naujoms verslo iniciatyvoms bei galimybėms.

     Įgyvendinant projektą planuojama parengti lėtąjį turizmą Marijampolės apskrityje pristatantį leidinį bei sukurti Sūduvos regiono lėtojo turizmo paslaugų bei produktų portalą, kuris leis surasti paslaugas / produktus patogiais būdais.

    Projektą įgyvendinti planuojama užbaigti 2022 m. gegužės mėn.