Rugpjūčio 21 dieną Sūduvos VVG baigė projektą “Sūduvos VVG administracijos ir potencialių projektų pareiškėjų profesionalumo gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“. Kazlų Rūdos Elmos progimnazijos Ąžuolų Būdos daugiafunkciniame centre vyko paskutinis šio projekto seminaras tema „Socialinis verslas bendruomenėje: svajonė ar realybė???“, kurį vedė Nacionalinio instituto Socialinės integracijos atstovai. Sūduvos VVG dar rugpjūčio 19 dieną pakvietė visus į baigiamąją šio projekto konferenciją, kurios metu buvo apžvelgti projekto rezultatai bei pasidalinta įspūdžiais apie šio projekto naudą. Sūduvos VVG pirmininkė pristatant projekto rezultatus informavo, kad projektui buvo skirta 158 250 Lt. , projektas buvo įgyvendinamas 2010-2015 metais. Viso mokymuose dalyvavo 551 asmuo: 105 vyrai ir 446 moterys. Seminaro tematika buvo susijusi su Sūduvos VVG 2007-2013 metų strategijos įgyvendinimu. Vietos projektų pareiškėjai buvo mokomi nuo idėjų generavimo , paraiškų pildymo iki projekto įgyvendinimo. Vieni iš didžiausių mokymų buvo užsienio kalbų kursai, kurie vyko 2013-2015 metais. Kaimo vietovėse angų ir vokiečių kalbų kursuose dalyvavo 306 dalyviai. Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymuose dalyvavo net 52 moterys. Džiugu paminėti, kad daugelis moterų ir dabar sėkmingai darbuojasi kaimo vietovėse teikiant socialines bendrąsias paslaugas vienišiems ir neįgaliems asmenims. Konferencijos metu projekto koordinatorė- konsultantė Kristina Mačiokienė pristatė šio projekto įgytą tarptautinę patirtį, o koordinatorė konsultantė Dovilė Petrulienė apžvelgė mokymų svarbą ateities perspektyvoje rengiant ir įgyvendinant būsimąją 2014-2020 metų strategiją.
Tikime, kad projekto įgytos žinios bei patirtis bus naudingos ateityje. Pirmininkė informavo, kad laimėtas tarptautinis Lenkijos- Slovakijos- Vokietijos- Lietuvos projektas pagal Erasmus + programą. Tai projektas „50+“ kuris bus skirtas vyresniojo amžiaus žmonėms. Tad užsienio kalbų žinių tikrai prireiks įgyvendinant šį ir kitus projektus.
Sūduvos VVG informacija