2020 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje vyko IV-ojo projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) posėdis, kuriame buvo svarstomas Sūduvos vietos veiklos grupės tarptautinio bendradarbiavimo projektas pateiktas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.

Sūduvos VVG kuruojanti NMA atstovė pristatė projekto vertinimo rezultatus, o VVG pirmininkė atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus. Po svarstymo projektui buvo pritarta skiriant 35 000 Eur. jo įgyvendinimui. Projektas bus įgyvendinamas su Asociacija vietos veiklos grupe 7-Kraina Nocy i Dni (STOWARZYSZENIE “LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”, Lenkija) ir KOLD vietos veiklos grupe (LOKALNA GRUPA DZIALANIA KOLD, Lenkija). Šiuo projektu bus siekiama stiprinti regionų gyvybingumą panaudojant vietos turistinius ir kultūrinius produktus kaip pagrindines stiprybes aktyvinant kaimo plėtros veikėjus, traukiant lankytojus ir investicijas.

Įgyvendinant projektą planuojama:
1. Dalyvauti partnerių organizuojamuose tradiciniuose renginiuose, kurių metu bus pristatoma kiekvienos VVG kultūrinis ir kulinarinis išskirtinumas, identifikuojami panašumai bei skirtumai.
2. Pas kiekvieną projekto partnerį bus organizuojami tradiciniai regionui būdingos kulinarijos mokymai.
3. Kiekviena VVG planuojam išleisti po leidinį, kuris skirtas pristatyti regiono stiprybes ir išskirtinumus.