Sausio 23 dieną vyko Sūduvos vietos veiklos grupės Projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo tvirtinami Sūduvos VVG strategijos prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ projektai. 
Verslo pradžiai patvirtinti sekantys projektai:
1. Artūro Aleknavičiaus vietos projektas „Automobilių remonto paslaugų plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“;
3. MB „Selemos briketai“ vietos projektas „Briketų gamyba“;
4. Tomo Milkeraičio vietos projektas „Kūrybinės meninės ir pramogų veiklos organizavimas“ 
Verslo plėtrai patvirtinti :
1. Antano Deiviko vietos projektas „Ūkininko Antano Deiviko kaimo turizmo sodybos veiklos plėtra“ ;
2. Rolando Norkaus vietos projektas „Rolando Norkaus individualios veiklos gamybos modernizavimas“.
Bendra prašoma suma- 182 299,26 Eur. 
Paramos intesyvumas- 70 proc. 
Bus įkurtos 8 naujos darbo vietos. 
Tikime, kad ši parama bus puikus pavyzdys ir kitiems kaimo gyventojams drąsiau dalyvauti ES paramos projektuose. 
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG pirmininkė

.