Balandžio 29 dieną Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtinti šeši projektai:
Trys Sūduvos VVG strategijos V prioriteto „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ projektai:
1. Antanavo bendruomenės projektas „Antanavo ir Bagotosios jaunimo partnerystės stiprinimas“, 
2. Puskelnių bendruomenės projektas „Tradicinių švenčių ratas Sasnavos seniūnijoje“ 
3. Plutiškių bendruomenės projektas „Sūduvos krašto kultūros savitumo išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas Jankų, Plutiškių ir Kazliškių gyvenvietėse“ . 


Trys projektai pagal II prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas“
priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ projektai:
1. Artūro Aleknavičiaus vietos projektas „Automobilių remonto paslaugų plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“;
2. Tomo Milkeraičio vietos projektas „Kūrybinės meninės ir pramogų veiklos organizavimas“;
3. Rolando Norkaus vietos projektas „Rolando Norkaus individualios veiklos gamybos modernizavimas“.
Tenka apgailestauti, kad dėl beiskeičiančių teisės aktų ilgai užtruko projektų vertinimas. Projektų apgynimas irgi panašus į magistrinio darbo gynimą, vertintojai buvo labai priekabūs. Bet džiaugiuosi, kad didžiąją dalį projektų pasisekė apginti. Liko tik vienas projektas, kuris patikslinus detales, bus svarstomas kitame posėdyje. Tikime, kad pareiškėjai įgyvendins projektus kokybiškai. Šiems projektams buvo ilgas pasiruošimo etapas. 
Sekančiame projektų atrankos posėdyje planuojama tvirtinti likusius verslo bei infrastrutūros gerinimo projektus. 
Sūduvos VVG informacija