Pareiškėjas Plutiškių bendruomenė įgyvendino  baigė įgyvendinti projektą „Plutiškių „Suvalkietiško parko“ takelių įrengimas“ KAZL-LEADER-6B-I-5-6-2019 pateiktą pagal Sūduvos VVG kvietimą Nr. 5. Rengiant projekto paraišką bendruomenė planavo Plutiškių tvenkinio pakrantėje įkurti „Suvalkietišką parką“ ir parengė takų ir apželdinimo projektą. „Suvalkietiško parko“ kūrimo idėja kilo iš noro išryškinti krašto kultūros savitumą bei tvariai panaudoti vietinius gamtos išteklius. Įrengti takeliai, prisidės prie gyvenvietės reprezentatyviosios ir kartu rekreacinės zonos kūrimo.

 Projektas įgyvendintas kartu su partneriais Kazlų Rūdos savivaldybės administracija bei VšĮ „Liudo Mikalausko koncertai“, kurie prie projekto įgyvendinimo prisidėjo piniginėmis lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma sudaro 10 000,00 Eur, 2500 Eur prisideda pareiškėjas su partneriais.

 Įgyvendinus projekte numatytas veikas įrengta 125 kv. m. trinkelių dangos takelių bei 250 kv.m. skaldos takelių įrengimas.

 Suvalkietiško parko takelių įrengimo darbų pristatymas vyko per tradicinę Plutiškių Oninių šventę liepos 25 d. Gausus būrys renginio lankytojų galėjo susipažinti su jau atliktais. Projekto įgyvendinimas truko 10 mėn., 2020 m. rugpjūčio 20 d. pateiktas galutinis mokėjimo prašymas.