Sūduvos vietos veiklos grupė kartu su partneriais iš Lenkijos, Slovakijos, Vokietijos ir Prancūzijos dalyvaus ES programos ERASMUS + programos projekte „Šiuolaikinių technologijų panaudojimas tarpkultūriniam bendradarbiavimui“. Projekto tikslinė grupė- vyresnio amžiaus žmonės, kurių amžaus grupė „50+“. Projekto metu numatoma suformuoti 100 asmenų projekto dalyvių grupę, po 20 iš kiekvienos šalies. Vyks intensyvūs anglų kalbos, fotografijos kursai. Bus mokoma bendrauti socialiniuose tinkluose, vyks susitikimai, darbų parodos kiekvienoje šalyje. Bus sukurtas bendras logotipas, parengtas kalendorius bei kitos įvairios viešinimo priemonės. Projektas bus įgyvendinamas 2015- 2017 metais. Šų metų lapkričio 4-6 dienomis vyks pirmas darbo grupės susitikimas, kuris patvirtins konkrečių veiklų grafiką ir bus patikslintas atsakomybės pasiskistymas tarp partnerių. Po to kiekvienoje šalyje formuojama projekto tikslinė grupė. Norintys dalyvauti Sūduvos VVG teritorijos kaimo gyventojai atitinkantys amžiaus grupę, kviečiame registruotis tel. +370 697 40662 arba el paštu redaknei@gmail.com pas pirmininkę Redą Kneizevičienę.
Foto- tai akimirkos, kaip 2015 metų pradžioje Lenkijoje buvo rengiamas šis projektas.
Sūduvos VVG informacija