Kazlų Rūdos savivaldybės administracija nuo 2017 m. birželio mėn.  įgyvendina projektą „Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai„, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

     Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Kazlų Rūdos savivaldybėje gyvenančioms šeimoms ir vaikams gauti kompleksines paslaugas savivaldybės teritorijoje, stiprinant tėvystės įgūdžius ir gerinant vaikų ir šeimų emocinę būseną. Projekto uždavinys – suteikti Kazlų Rūdos savivaldybės šeimoms kokybiškas kompleksiškai teikiamos paslaugas. Įgyvendinant projektą Kazlų Rūdos savivaldybėje registruotoms šeimoms jau teikiama psichosocialinė pagalba, organizuojami pozityvios tėvystės mokymai, teikiamos mediacijos paslaugos, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos.

     Nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. vykdoma asmeninio asistento paslauga. Ši nauja paslauga  teikiama asmenims nuo 16 m., kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo numatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ir (ar) kompleksinės negalios, visiškai arba vidutiniškai apribojančios asmens veiklą ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

     Nuo 2019 m. rugsėjo  veiklų organizavimą ir koordinavimą  projekte ,,Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai“  vykdo subjektas─ Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, psichosocialinė pagalba, pozityvios tėvystės mokymai, mediacijos paslaugos ir asmeninio asistento  paslaugų vykdantis subjektas ─ VšĮ „Pažangos projektai“ ir šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos vykdantis subjektas ─ Višakio Rūdos kaimo bendruomenė.

     Dėl detalesnės informacijos, kiekvienas norintis gauti  išvardintas paslaugas,  gali kreiptis į ,,Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai“ veiklų organizatorę ─ Loretą Urbštienę, tel. +370 614 96033, el. p. loreta.lorettin@gmail.com