Balandžio 13 dieną veiklos ir finaninsines ataskaitas pateikė Puskelnių kaimo bendruomenė. Pirmininkė apžvelgė 2018 metų veiklą, pasidžiaugė naujai sukurtu dramos kolektyvu, kurie jau turėjo pirmąją premjerą. Naujai kadencijai vadovauti išrinktas buvęs pirmininkas Virginiijus Jonavičius bei suformuota nauja taryba. 


Buvo pristatyta šių metų projektinė veikla. Bendruomenė aktyviai dalyvauja įgyvendinant Sūduvos VVG strategiją bei teikia projektus Žemūs ūkio ministerijai. 


Reikia pasidžiaugti, kad bendruomenės susirinkimuose visada dalyvauja Sasnavos seniūnė Nijolė Smilgienė. Ji pateikė seniūnijos numatomus darbus, padėkojo buvusiai pirmininkei Renatai bei naujai kadencijai išrinktam pirmininkui Virginijui.


Po susirinkimo visus linksmino Marijampolės profesnio rengimo centro pedagogų kolektyvas. 
Linkime sėkmės naujos kadencijos tarybai ir pirmininkui Virginijui. 
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG pirmininkė