Puskelnių kaimo bendruomenė

Virginijus Jonavičius

Pirmininkas

Draugystės g. 25, LT – 68103 Puskelnių k.,
Sasnavos sen., Marijampolės sav
Mob.: +370 610 08755
El. p.: puskelniu. b@gmail.com

 
 
Visokių istorijų būta apie šio kaimo pavadinimo kilmę. Vieni teigia, kad čia gyvenę ponas ir jo vežikas, kurie mūvėjo ne ilgas, o pūstas puskelnes, tad kaimas ir gavo tokį pavadinimą. Kiti pasakoja, kad kaimo bernai, brisdami per Šešupę į kitą krantą kuriame vykdavo kaimo šokiai, kad nesušlaptų, pasiraitodavo kelnes, tad juos pašiepdavo puskelniais išvadindami. Ir dar pasakojama, kad anuomet vienas žydų vaikas ant ledo lyties plaukdamas Šešupe, susigrūdus lytims prarado pusę kelnių ir todėl kilo pavadinimas Puskelniai. Švęsdami 325 metų Puskelnių kaimo sukaktį , pasiektas naujas Lietuvos rekordas – sudarė ilgiausią puskelnėmis apsimovusių žmonių eilę. Kaimo bendruomenė įkurta 2005 metais, moterų klubo „Žemyna“ pagrindu. Pagrindinis tikslas – atgaivinti kaimo gyventojų bendravimo tradicijas, bendromis pastangomis rengti vakarones, įvairias vasaros, rudens, žiemos, pavasario šventes, sporto renginius ir t. t. Bendruomenė šiuo metu vienija 64 narius. Bendruomenės namuose veikia biblioteka, bendromis Marijampolės ir Kazlų Rūdos VVG pastangomis rengiama spaustuvė. 2013 metais baigiame įgyvendinti projektą „ Puskelnių kaimo bendruomenės namų remontas ir materialinės bazės stiprinimas“. 2011 metais nupirki muzikos instrumentai, biuro įranga iš projekto „Puskelnių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“. 2012 metais buvo vykdomas projektas „Bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas Puskelnių kaimo bendruomenėje“, šiuo metu vykdomas projektas „Puskelnių kaimo gyventojų bendruomeniškumo aktyvumo ugdymas“ – organizuojamos sportinės varžybos, atnaujinama bazė bei nupirktos priemonės.