Pareiškėjas Puskelnių kaimo bendruomenė, kartu su partneriu Sasnavos kraštiečių stuba baigė įgyvendinti projektą „Tradicinių švenčių ratas Sasnavos seniūnijoje“ Nr. KAZL-LEADER-6B-K-2-1-2018 pateiktą pagal Sūduvos VVG Kvietimą Nr. 2. 

            Projekto tikslas – skatinti Sasnavos krašto etninės kultūros plėtrą ir sklaidą organizuojant tradicinius renginius bei edukacinius užsiėmimus. Įgyvendinant projektą numatyta organizuoti tradicines šventes, saugant savo krašto kultūros ypatumus, priminti ir perduoti vaikams ir jaunimui Lietuvių liaudies švenčių apeigas, papročius, kilmę, prasmę bei svarbiąsias ypatybes. Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma sudaro – 10 402,41 Eur,  579,48 Eur prie projekto įgyvendinimo prisideda pareiškėjas su partneriu.

          Puoselėjant ir saugant tradicines liaudies šventes, buvo sukurtas suaugusiųjų mėgėjų teatro spektaklis, organizuota pirštininių lėlių gamybos edukacija, Užgavėnių, Velykinių kiaušinių marginimo, Šeimos dienos, Joninių, Derliaus šventės.

          Organizuotų edukacinių ir tradicinių renginių metu vaikai ir jaunimas turiningai leido laisvalaikį, susipažino su Lietuvių liaudies švenčių apeigomis, papročiais, kilme, prasme bei etninės kultūros ypatumais. Projekto metu įgyvendintos veiklos siejasi su krašto etninės kultūros puoselėjimu ir plėtojimu.

          Projekto įgyvendinimas truko 17 mėn., 2020 m. spalio 14 d. pateiktas galutinis mokėjimo prašymas.