Pareiškėjas Puskelnių kaimo bendruomenė, kartu su partneriais Marijampolės
savivaldybės administracija bei Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka 2019-04-17 pateikė infrastruktūros sutvarkymo projektą pagal Sūduvos VVG Kvietimą Nr. 5. Įgyvendinant projektą numatyta atlikti Puskelnių kaimo bendruomenės namų pastato stogo remonto darbus seną stogo dangą pakeičiant nauja.

  Vykdant projekto veiklas pareiškėjas CVPIS priemonėmis atliko skelbiamą pirkimą
dėl rangos darbų įsigijimo, 2019 m. lapkričio mėn. pasirašyta darbų vykdymo sutartis. Dėl palankių oro sąlygų 2020 m. pradžioje pradėti vykdyti stogo keitimo darbai, pakeičiant 215 kv.m. asbestcementinių lapų dangos į plieninius profiliuotus lakštus. Įgyvendinant projektą taip pat buvo vykdydamas savanoriškas darbas, 6 bendruomenės savanoriai atliko lubų šiltinimo darbus, kurie rangovo sąmatoje nebuvo numatyti.

Projekto įgyvendinimas truko 5 mėn., 2020 m. kovo 25 d. pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. Įgyvendintas projektas vietos gyventojams ir bendruomenės namų lankytojams itin svarbus aplinkosauginiu požiūriu, nes kenksminga asbestcementinė stogo danga, pakeista į saugią plieninę profiliuotų lakštų stogo dangą.