Sasnavos Bendruomenė

Daiva Truncienė

Pirmininkė

Sūduvos g. 46, Sasnavos mstl., Sasnavos sen., Marijampolės sav., LT-69479
Mob.: +370 614 42830
El. paštas: daivatrunciene@gmail.com

 

Sasnavos bendruomenė įsikūrė 2003 m. Šiuo metu bendruomenėje yra 69 nariai. Sasnavos bendruomenė yra savanoriška ir savarankiška ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, apjungianti Sasnavos ir aplinkinių kaimų gyvenamąsias vietoves, vienijanti joje gyvenančius, besimokančius ir dirbančius piliečius. Savo veikloje bendruomenė vadovaujasi LR Konstitucija, LR Civiliniu kodeksu, Visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir Sasnavos bendruomenės įstatais.
Bendruomenė gali pasigirti geografine padėtimi, stipriomis ž.ū. bendrovėmis, įmonėmis, taip pat daugėja gyvenamą būstą įsigijusių jaunų šeimų.
Bendruomenė įgyvendino šiuos projektus: 2008 m. Jaunimo užimtumo projektas „Jaunystės sparnai”;2008 m. Sasnavos bendruomenės centro pastato renovacija; 2008 m. Sasnavos techninės bazės stiprinimas; 2011 m. Žmonės darbai ir šventės. Šiuo metu vis dar įgyvendina: 2013 m. Sasnavos techninės bazės stiprinimas ir bendruomeniškumo skatinimas; 2013 m. Sasnavos paplūdimio sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams. Bendruomenė taipogi organizuoja vaikų vasaros stovyklą.
Bendruomenė aktyviai dalyvauja Sūduvos vietos veiklos grupėje (VVG) ,,LEADER plius“ programoje, kurios tikslas – aktyvinti kaimo žmonių veiklą ir skatinti kaimo plėtrą.