2018-07-18 d. 16 val. 30 min. organizuojamas VVG valdybos posėdis, kurio darbotvarkė:
1. Finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 tvirtinimas.
Sūduvos VVG informacija