2019 m. spalio 3 d. 16.30 val. adresu: S. Daukanto g. 19-409, Kazlų Rūda šaukiamas  Sūduvos VVG valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Sūduvos VVG ilgalaikio turto;
2. Einamieji klausimai.