Sausio 26 d. 14.30 val. organizuojamas Sūduvos VVG valdybos posėdis.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Sūduvos VVG VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas;
2. Finansavimo sąlygų aprašų pagal pagal VPS III prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ bei veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ tvirtinimas;
3. Einamieji klausimai.
Reda Kneizevičienė
 Sūduvos VVG pirmininkė