Vasario 14 d. 15.00 val. šaukiamas Sūduvos VVG valdybos posėdis. Susirinkimas vyks Sūduvos VVG administracijos patalpose, adresus Daukanto g.19-409, Kazlų Rūda
Darbotvarkė:
1. Finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritį „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1 bei veiklos sritį „Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant tradicinius renginius, edukacines programas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2 tvirtinimas.
Sūduvos VVG valdybos pirmininkas