Liepos 19 d. Sūduvos VVG valdyba patvirtino Sūduvos VVG strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ II prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 finansinių sąlygų aprašą su priedais.

IV kvietimo skelbimas

Paraiškos renkamos nuo liepos 30 dienos 9 val. iki rugsėjo 21 dienos 15 val.

Kvietimui skiriama  299 899,00 Eur. VPS paramos lėšų.

Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: administracijos vadovė Reda Kneizevičienė tel. 8 697 40662 el. p.: redaknei@gmail.com; administratorė-viešųjų ryšių specialistė Kristina Mačiokienė tel. 8 697 40663, el. p.: kristina.bot@gmail.com.

DOKUMENTAI VERSLO PRADŽIAI:

 
 DOKUMENTAI VERSLO PLĖTRAI
 
 
BENDRI DOKUMENTAI
 

Eiti prie įrankių juostos