Sūduvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ ir veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 110 000,00 Eur.

Paraiškos renkamos nuo 2019 m. vasario 20 d. 9.00 val. iki 2019 m. balandžio 10 d. 15 val. adresu S. Daukanto g. 19-409, Kazlų Rūda.

Informacija teikiama tel. 8 697 40662, 8 697 40663.

Smulkesnė informacija www.suduvosvvg.lt