Smilgių kaimo bendruomenė

Jūratė Utkevičienė

Pirmininkė

Varpo g. 1 , Smilgių k. LT-69478, Marijampolės sav.
Mob.: +370 613 20608
El. p.:jurate.utkeviciene@gmail.com

Smilgių kaimo bendruomenė susikūrė 2009 m. gruodžio mėn. Šiuo metu bendruomenėje yra 51 narys. Kurti Smilgių kaimo bendruomenę paskatino tai, jog kaimo gyventojai pajuto poreikį gerinti gyvenimo kokybę savo gyvenamojoje vietovėje. 2009 m. Smilgių kaime buvo uždaryta pradinė mokykla. Smilgių kaimo bendruomenė nusprendė, jog pastatas galėtų būti panaudotas visos bendruomenės reikmėms, todėl kreipėsi į Marijampolės savivaldybės administraciją dėl leidimo naudotis pastatu ir žeme. Bendruomenės namai daugeliu atžvilgiu atitinka bendruomenės poreikius, čia vyksta įvairūs užsiėmimai, renginiai susirinkimai ir kiti renginiai. Smilgių kaimo bendruomenė jau yra įgyvendinusi keleta projektų:
1. „Draugauk su kaimynu“ (Projekto pagalba buvo užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Raseinių raj. Didžiulių kaimo bendruomenės.)
2. „Kaip gimsta ąsočiai“ (Projekto pagalba bendruomenė stengiasi išsaugoti kaime gyvavusias molio apdirbimo tradicijas, sudominti jaunuolius puoselėti ir plėtoti šį amatą.)
3. „Gyvenkime linksmiau ir aktyviau“ (Projekto pagalba bendruomenė sustiprinto
savo materialinę bazę, įsigijo biuro įrangą, audio aparatūrą, teniso stalą.)
Smilgių kaimo bendruomenė Pagal Sūduvos vietos veiklos grupės strategijos „Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ I prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas ir amatų plėtros skatinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendina projektą „Vaikų žaidimo aikštelės ir sporto aikštelių įrengimas Smilgių kaime“, kurio dėka bus įrengta krepšinio ir tinklinio aikštelės, vaiku žaidimo aikštelė su smėlio dėže, supynės bus sudarytos sąlygos vietos jaunimui bei vaikams turiningiau praleisti laisvalaikį.