RENGINIO METU KALBĖSIME APIE:
– praėjusio Europos sąjungos laikotarpio gerąsias investavimo praktikas ir kaip jas galima pritaikyti kuriant socialiniu ir finansiniu požiūriu tvarius ateities projektus;
– tai, kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą;
– finansinio laikotarpio galimybes, kurios gali būti pasitelktos kuriant socialinius verslus ir socialines inovacijas;
– kaip sukurti efektyvų santykį su vietos savivalda, kuriant ir stiprinant socialines inovacijas.
RENGINIO PROGRAMA:
15:00 – 15:45 Įvadas į socialinį verslą ir socialines inovacijas
15:45 – 16:30 Gerosios Europos sąjungos investicinės praktikos – gerųjų praktikų analizė
16:30 – 18:00 Kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą? Inovacijų kūrimo metodai
18:00 – 19:00 Finansinio laikotarpio galimybės socialiniam verslui – resursų žemėlapis
19:00 – 19:15 Sūduvos VVG parama socialiniam verslui
Veikla vykdoma pagal projektą:
„Kurk lokaliai“, Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0046,
Finansuojamą iš Europos sąjungos socialinių fondų lėšų.
REGISTRACIJA IKI SAUSIO 15 DIENOS.
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScrod0-pMekVYLrz…/viewform…
Smulkesnė informacija tel. 869749662, el paštas redaknei@gmail.com
Pirmininkė Reda Kneizevičienė