Spalio 31 dieną Kazlų Rūdos Kultūros centre vyko Sūduvos VVG projekto vadovės susitikimas su Kultūros centro darbuotojais. Buvo pristatyta Sūduvos VVG strategijos prioritetai ir priemonės, kuriose numatyta projektinė veikla skirta kultūros tradicijų puoselėjimui ir išsaugojimui. Praeitame laikotarpyje Kultūros centras įgyvendino keletą projektų, kurių buvo skirti kulinariniam paveldui bei muzikavimo tradicijoms. Nemažai kultūros srityse projektų įgyvendino kaimo bendruomenės drauge su kaimų kultūros namų darbuotojais. Nors naujo laikotarpio strategijoje lėšų mažiau, tačiau kultūrai bus skirtas nemažas dėmesys. Bus galima teikti projektus pagal strategijos . V prioriteto „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ veiklos sritį „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“ ir „Krašto savitumo išsaugojimas organizuojant tradicinius renginius, edukacines programas“ .
Tikime, kad kultūros darbuotojai bendradarbiaujant Kultūros centru bei kaimo bendruomenėmis aktyviai dalyvaus projektinėje veikloje.
Lapkričio 10 dieną 15 val. Sasnavos bendruomenės centre vyks Sūduvos VVG viešinimo renginys. Pristatysime strategijos priemones, vietos projektų projektų reikalavimus ir vertinimo metodiką.
Visus maloniai kviečiame dalyvauti