Sūduvos VVG skirtas finansavimas įgyvendinti 2023-2027 m. plėtros strategiją

2023 m. gegužės 31 d. Sūduvos VVG pateikė Vietos plėtros strategijos paraišką gauti paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2023 m. rugsėjo 28 d. potvarkiu Nr. 4D-204 „Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, sąrašo patvirtinimo“, vietos plėtros strategijai Nr. 20VS-PV-23-1-01829-PR001 „Sūduvos vietos veiklos grupės 2023-2027 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) įgyvendinti skirta 1 336 154,00 Eur dydžio parama ir 100 proc. paramos intensyvumas.

Aktuali VPS redakcija:

 Suduvos VVG VPS 10-05

VPS formos II dalis -11-28