Balandžio 26 dieną įvyko Sūduvos vietos veiklos grupės ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos. Kadangi Sūduvos VVG pirmininkė balandžio 24 dieną Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu buvo išrinkta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktore, ji atsistatydino iš šiuo metu užimamų pareigų Sūduvos VVG. Reda kalbėjo, kad niekur toli neišvyksta ir tiki, kad strategijos įgyvendinimas, kaip ir kitos vietos bendruomenių iniciatyvos pritraukti papildomas lėšas į bendruomeninę veiklą bus savivaldybės administracijoje vertinamos ir vietos valdžia ieškos galimybių visada kofinansuoti projektinę veiklą.

Naująja pirmininke išrinkta Kristina Mačiokienė, kuri iki šiol buvo strategijos administratore- viešųjų ryšių specialiste, o valdyboje buvusią tarybos narę Daivą Balandienę pakeitė Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narė Meirita Tamašauskienė, kurią balandžio 24 d. tarybos posėdyje delegavo Kazlų Rūdos savivaldybės taryba.

Susirinkimo metu buvo apžvelgta ERASMUS + programos projektas „Tvarus mobilumas- tvari bendruomenė“ eiga, informuota apie planuojamą dviračių žygį gegužės 11-12 dienomis, pristatytas tarptautinis projektas kartu su Marijampolės apskrities VVG ir Lenkijos kolegomis. Jau gegužės 7-8 dienomis vyks pirmieji mokymai, skirti šeimininkėms. Su VšĮ Sveikatingumo idėjos pradedamas įgyvendinti projektas , skirtas socialiai pažeidžiamiems žmonėms integruotis į darbo rinką.


Pirmininkė pasidžiaugė, kad pagaliau balandžio 29 dieną NMA pakvietė pristatyti vietos projektus atrankos komiteto posėdyje, kurio metu bus tvirtinami pirmieji 7 projektai (keturi verslo ir trys bendruomeniškumą ir kultūrinę veiklą skatinantys projektai). Belieka palinkėti visoms bendruomenėms sutelkto darbo ir gražių ir prasmingų projektų įgyvendinimo.
Sūduvos VVG informacija