Liepos 15 dieną įvyko išplėstinis VVG valdybos posėdis, kuriame dalyvavo valdybos nariai ir bendruomenių atstovai.Darbotvarkėje buvo svarstoma:
1. 2007-2013 metų Strategijos užbaigimo klausimai;
2. 2014-2020 metų Strategijos rengimo klausimai;
3. Įgūdžių įgijimo projekto užbaigimo klausimai;
4. Sūduvos VVG pirmininkės Redos Kneizevičienės delegavimas į darbinę kelionę Škotijoje;
5.Einamieji klausimai.
Sūduvos VVG pirmininkė Reda Kneizevičienė informavo, kad su NMA yra suderintas Strategijos administravimo lėšų perskirstymo keitimas, kuris buvo svarstytas 2015-03-31 valdybos posėdyje. Jonas Kneizevičius pristatytė atnaujintą Sūduvos VVG internetinę svetainę, kuria patogu naudotis tiek naršant internete telefone, planšetiniame kompiuteryje ir pan. Pirmininkė pažymėjo, kad baigti įgyvendinti rezerviniai projektai, pateikti visi mokėjimo prašymai, šiuo metu atliekami jų vertinimai Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Iš Strategijos viešinimui skirtų lėšų dar bus konferencija, kurios metu planuojama pristatyti visus įgyvendintus projektus, planuotus ir pasiektus rezultatus. Konferenciją planuojama rengti 2015 m. rugpjūčio mėn. antroje pusėje. Projekto koordinatorė – konsultantė Dovilė Petrulienė 2014-2020 metų strategijos duomenių rinkimo situaciją. Pirmininkė bendruomenių prašė aktyviai dalyvauti pildant anketas. Dalyviai taip pat buvo informuoti, kad bus parengtos atskiros anketos asmenims virš 60 metų ir jaunimo atstovams (amžiaus intervalas 14-29 metai) siekiant išsiaiškinti jaunimo ir senjorų poreikius. Taip pat vyksta susitikimai su bendruomenių nariais dėl naujos strategijos priemonių, projektų idėjų formulavimo.
Valdybos nariai vienbalsiai pritarė Sūduvos VVG pirmininkės Redos Kneizevičienės vizitui į Škotijoja pagal programą „Socialinės įmonės Škotijos centriniame ir aukštumų regione (Highlands and Islands)“. Susirinkimo pabaigoje bendruomenių nariai pasidalino informacija apie renginius. Liepos 25 dieną renginiai vyks Jankų ir Plutiškių kaimuose, rugpjūčio 1 dieną- Višakio Rūdoje, o rugpjūčio 22 dieną Jūrės miestelis švęs 100 mečio jubiliejų.
Sūduvos VVG informacija