Sūduvos VVG vykdydama Erasmus+ programos projektą „Tvarus mobilumas- tvari bendruomenė“ biržėlio 17 dieną organizavo susitikimą su moksleiviais ir savanoriais, kurie pagal projektą birželio 24 – 30 dienomis išvyksta į Dubliną, kur vyks susitikimas su projekto partneriais iš Ispanijos, Airijos ir Danijos. 
Per susirinkimą buvo pateikta informacija apie kelionę, aptartos projekto veiklos ir pasirengimas bendram pristatymui, aptartas logotipo konkursas, kurio nugalėtoją paskelbsime Airijoje.