Spalio 18 dieną Užsienio reikalų ministerijoje vyko mokymai pareiškėjams, teiksiantiems paraiškas pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos paskelbtą kvietimą teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas ir paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2018 metais. Sūduvos VVG rengia projektą su Gruzijos Ambralauri gubernija.Šio projekto idjėa- padėti Gruzijos Račos regionui pasirengti LEADER principais paremtą vietos plėtros strategiją.
Kadangi paraiškos turi būti pateiktos iki spalio 31 dienos, kol kas bendradarbiavimo sutartys bus pasirašomos internetu, o lapkričio 3 dieną Gruziijoje bus pasirašoma bendradarbiavimo sutartis tarp Sūduvos VVG ir Ambrolauri gubernijos. Tikime, kad savo patirtimi galėsime pasidalinti su mūsų naujais partneriais Gruzijoje. Džiugu, kad padėti Gruzijos partneriais planuoja ir Kazlų Rūdos savivaldybės Ekonominės plėtros skyriaus vedėja Rasa Avietynienė bei Šakių savivaldybės atstovai.
Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG pirmininkė