2019 m. birželio 14 d. vyko Sūduvos vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame
buvo svarstomos V kvietimo metu surinktos paraiškos pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ ir „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Investicijas susijusias su
kultūros, gamtos paveldu ir kraštovaizdžiu atliks Višakio Rūdos kaimo ir Plutiškių bendruomenės, o
nedidelės apimties infrastuktūros darbus vykdys Ąžuolų Būdos, Marijampolės savivaldybės Tautkaičių ir
Puskelnių kaimo bendruomenės bei Marijampolės aeroklubas. Bendra pagal V kvietimą surinktų projektų
prašoma paros suma sudaro – 83 545,40 Eur. Posėdžio metu visiems projektams buvo pritarta ir
rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą.