Sūduvos vietos veiklos grupė kartu su Lietuvos ambasada Danijoje gruodžio 6 dieną Kazlų Rūdos savivaldybės didžiojoje salėje organizavo tarptautinę konferenciją „Socialinė iniciatyva „Dviratį minu- senjorą vežu“. Danijos patirtis“. Rengini metu buvo pristatomas Lietuvos, Ispanijos, Danijos ir Airijos partnerių projektas „Tvarus mobilumas- tvari bendruomenė“ pagal ERASMUS+ programą . Šio projekto tikslas- plėsti Danijos savanorių socialinę iniciatyvą Lietuvoje, kuri skatina jaunimą įsitraukti į savanorišką veiklą teikiant sociokultūrines mobilumo paslaugas pagyvenusiems žmonėms. 

Renginyje dalyvavo Lietuvos ambasadorė Danijoje Gintė Damušis. Širdis plyšo iš gėdos, kad nei savivaldybės vadovai nei tarybos nariai neparodė tinkamai dėmesio šiam susitikimui, nors kvietimai buvo išsiųsti . Meras pagal viešai skelbtą informaciją internete išvykęs į Briuselį, tačiau patarėjai bent pasveikinti ir įteikti kuklų Kazlų Rūdos suvenyrą manau tikrai vertėjo. Administraciją atstovavo tik direktoriaus pavaduotoja. Liūdna, graudu ir pikta, kad toks požiūris į mūsų savivaldybės garbius svečius. Ambasadorė tiesiai iš oro uosto atvyko, o savivaldybės vadovybės atstovai už sienos ateiti buvo per tolimas kelias.

Su ambasadore buvo aptarta projekto veiklos ir galimybės ateityje šią iniciatyvą įgyvendinti mūsų regione. Pirmasis visų partnerių susitkimas numatytas 2019 metų kovo mėnesio pabaigoje.  

Reda Kneizevičienė

 Projekto vadovė