Rugsėjo 15 dieną 13 val. vyks Sūduvos VVG visusotinį narių susirinkimas prie Višakio Rūdos kultūros namų kiemelyje.
Darbotvarkėje:
1. Sūduvos VVG valdybos narių keitimas
2. Einamieji klausimai
Sūduvos VVG informacija