Šių metų rugsėjo 19 dieną, dėl galimybės rengti bendrą tarptautinį projektą, Sūduvos VVG lankėsi KOLD vietos veiklos grupė (Lenkija) ir vietos veiklos grupė 7 – Kraina Nocy i Dni (Lenkija). Su būsimais partneriais buvo aptarti kiekvienoje strategijoje keliami tikslai, ieškoma probleminių sričių panašumų, kurias šiuo projektu būtų galima spręsti. Diskutuojant dėl projekto tematikos buvo nuspręsta panaudoti kiekvieno krašto stipriąsias etnokultūros puses pristatant regionus kaip patrauklias lankytinas vietas turistams. Projekto veiklų įgyvendinimas planuojamas
2020 – 2021 m. Susitikimo metu su partneriais pasirašytas tarptautinio bendradarbiavimo ketinimų raštas. NMA projektų paraiškas renka nuo rugsėjo 17 d. iki 2019 m. spalio 15 d.

 Sūduvos VVG administracija dėkoja Plutiškių bendruomenės pirmininkei Žibutei Šilingienei ir Bagotosios kaimo bendruomenės atstovei Eglei Simanauskienei už pagalbą sutinkant projekto partnerius.