Brangūs Sūduvos VVG savanoriai,
Sveikinu su Tarptautine Savanorių diena.Lai Jūsų gyvenimo siekį padėti silpnesniam visada lydės Motinos Teresės žodžiai.
Reda Kneizevičienė